Brief opvragen stukken


Met de brief 'opvragen stukken' kunt u stukken opvragen bij uw bank of verzekeraar. 

Hoe werkt de begeleidende brief?
U kunt de begeleidende brief hierboven downloaden. Bij het versturen moet u de volgende zaken niet vergeten:

  • Vermeld de naam en het volledige adres van de bank of verzekeringsmaatschappij;

  • Vermeld polisnummer(s) en naam van de polis(sen);

  • Bewaar kopieën van de brief.


Toelichting
Het is ook mogelijk om de brief per e-mail naar de bank of verzekeringsmaatschappij te sturen.