Stuitingsbrief


Waarom een stuitingsbrief?
Als u geen actie onderneemt dan verjaart uw vordering na 5 jaar. Om dit te voorkomen kunt u een stuitingsbrief versturen, waarmee de verjaring tijdelijk wordt stopgezet. Verstuur de stuitingsbrief zo snel mogelijk.

Hoe werkt de stuitingsbrief?
U kunt de stuitingsbrief bovenaan deze pagina downloaden. Bij het versturen moet u de volgende zaken niet vergeten: 

  • Vermeld de naam en het volledige adres van de tussenpersoon of aanbieder;

  • Vermeld de polisnummer(s) en de naam van de polis(sen);

  • Verstuur de stuitingsbrief aangetekend naar de tussenpersoon of aanbieder;

  • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.


Toelichting

  • Het is belangrijk dat u de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.

  • De gegevens van de tussenpersoon waar u het product destijds heeft afgesloten, kunt u zonodig telefonisch bij uw aanbieder opvragen.


Bijna 5 jaar verstreken?
Is het bijna 5 jaar geleden dat u de eerste stuitingsbrief heeft verzonden? Dan is het belangrijk dat u vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe stuitingsbrief verstuurt. Met de onderstaande brief kunt u de verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar stuiten. De brief werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Tip: Nadat u de stuitingsbrief heeft ingevuld, kunt u deze ook inscannen en per e-mail versturen. Als u een ontvangstbevestiging krijgt dan weet u zeker dat uw brief goed is aangekomen. U bespaart op die manier de kosten van een aangetekende brief. Zorg er wel voor dat u de brief, uw e-mail en de ontvangstbevestiging  uitprint en goed bewaart.