Brief behoud van rechten


Let op! Doe geen afstand van uw rechten
Op de formulieren die uw aanbieder gebruikt, staat vaak een bepaling waarmee u afstand doet van uw recht op schadevergoeding of de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Zo kan het gebeuren dat u onbedoeld door het insturen van een dergelijk formulier al uw rechten verspeelt. Gebruik daarom altijd een begeleidende brief waarmee u uw rechten veilig stelt.

Hoe werkt de begeleidende brief?
U kunt de begeleidende brief hierboven downloaden. Bij het versturen moet u de volgende zaken niet vergeten:

  • Verstuur de brief aangetekend - tegelijkertijd met het formulier - naar de aanbieder van uw product;

  • Vermeld de naam en het volledige adres van de bank of verzekeringsmaatschappij;

  • Vermeld polisnummer(s) en naam van de polis(sen);

  • Noteer op het formulier zelf: "Zie begeleidende brief behoud van rechten";

  • Bewaar kopieën van de brief, het formulier en het verzendbewijs.


Toelichting
Het is belangrijk dat u de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.