Uitleg maatschappelijke claim

Met regelmaat maken grote bedrijven misbruik van hun machtspositie waardoor consumenten schade lijden. Als die schade groot is dan loont het de moeite om hiertegen in actie te komen. Als de schade echter klein is, dan doet niemand er iets aan en komen bedrijven er gewoon mee weg.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij dat hier iets aan gedaan moet worden. ConsumentenClaim zet zich geheel belangeloos voor dit soort claims in. Dit betekent dat ConsumentenClaim geen vergoeding aan haar klanten vraagt.

Nieuwe claim melden
Heeft u zelf een nieuwe claim waarvan u vindt dat deze opgepakt moet worden? Mail het ons. U kunt uw e-mail met een duidelijke omschrijving van de zaak versturen naar: tiplijn@consumentenclaim.nl.

Houdt u er rekening mee dat wij niet alle claims kunnen oppakken, bijvoorbeeld omdat het aantal gedupeerden of de juridische haalbaarheid van een claim naar onze mening te laag is.