Nieuws

Sprintplan rond


Sprintplanclaim is afgerond


De Sprintplanclaim is vrijwel geheel afgerond. Begin april vinden de laatste uitbetalingen plaats. Wij hopen dat deze schikking een einde heeft gemaakt aan de onzekerheid voor de betrokken klanten. Gelet op de negatieve rechtspraak leek de schikking lange tijd onmogelijk. Met de afhandeling van de tegemoetkomingsregeling is er eindelijk een einde gekomen aan het jarenlang procederen tegen Aegon. De claim is hiermee definitief afgehandeld. Aanmelden is hierdoor niet meer mogelijk.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 april 2022

Schikking Aegon Sprintplan

ConsumentenClaim en Leaseproces hebben een schikking getroffen met Aegon inzake het product Sprintplan. Daarmee hopen partijen een einde te maken aan de onzekerheid voor betrokken klanten. De schikking kwam tot stand na jaren van procederen. De komende maanden wordt de schikking aan de achterban voorgelegd. Als de achterban akkoord is, regelen ConsumentenClaim en Leaseproces de verdere financiële afhandeling. De minimale vergoeding voor klanten bedraagt 500 euro. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 juni 2021