Persbericht

Persbericht

Fortis-schikking onder vuur


Amsterdam, 9 februari 2017 – ConsumentenClaim dient vandaag namens meer dan 1000 beleggers een verweerschrift in bij het gerechtshof Amsterdam om de Fortis-schikking aan te vechten. In 2016 bereikte Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, met een aantal belangenbehartigers een akkoord over een compensatieregeling. Deze regeling, waarbij gedupeerden slechts een fractie van hun schade vergoed krijgen, dreigt binnenkort voor alle beleggers die niet in actie komen te gaan gelden. Dit komt doordat Ageas en de belangenbehartigers bij het gerechtshof Amsterdam een verzoek hebben ingediend om de regeling algemeen verbindend te verklaren. ConsumentenClaim verzet zich tegen de regeling en procedeert door voor een hogere schadevergoeding.


Volgens de huidige regeling krijgen de meeste beleggers minder dan een euro per aandeel vergoed. Wij vinden dat onacceptabel.”, zegt Stef Smit van ConsumentenClaim. “Wij zullen ons daarom met alle mogelijke middelen verzetten tegen de regeling die nu aan het gerechtshof ter goedkeuring is voorgelegd.” De meeste beleggers hebben hun aandelen Fortis in 2007 en 2008 aangehouden. De basisvergoeding bedraagt dan volgens de regeling € 0,75 per aandeel plus maximaal € 200,-. ConsumentenClaim vindt deze vergoeding niet alleen te laag, maar ook oneerlijk. Zo krijgt een deel van de Fortis-beleggers een hoger bedrag dan anderen, terwijl de grondslag van de vorderingen gelijk is. ConsumentenClaim heeft de compensatieregeling door externe deskundigen, waaronder specialisten van de Rijksuniversiteit Groningen, laten doorrekenen. Uit de berekeningen blijkt dat de werkelijke schade die aan Fortis is toe te rekenen 5 tot 6 keer zo hoog is. Bij doorgang van de huidige regeling schiet een gemiddelde belegger met 1000 aandelen Fortis er minimaal € 4.000,- bij in.

ConsumentenClaim roept gedupeerde Fortisbeleggers op om niet akkoord te gaan met de schikking en zich aan te sluiten bij de collectieve procedure tegen Ageas. Op 24 maart 2017 vindt bij het gerechtshof Amsterdam een hoorzitting over de compensatieregeling plaats. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk beleggers daar hun stem laten horen. Deelname aan de claim is nog steeds mogelijk op basis van no cure no pay. Er zijn geen inschrijfkosten. Bij succes wordt er uitsluitend een fee berekend over het resultaat boven de compensatieregeling van 14 maart 2016. Het tarief bedraagt 25% inclusief btw. Als er geen resultaat wordt behaald, hoeven deelnemers niets te betalen.