Fortisclaim

​> Aanmelden voor de Fortisclaim is niet meer mogelijk. <

In 2007 en 2008 kregen Fortis-beleggers te maken met grote koersdalingen. Deze koersdalingen waren voor een belangrijk deel te wijten aan wanbeleid en misleidende mededelingen van het Fortisbestuur. De rechter oordeelde dat rechtsopvolger Ageas aansprakelijk is voor de door beleggers geleden schade.

Op 12 december 2017 heeft Ageas een sterk verbeterde compensatieregeling bekend gemaakt. Deze nieuwe regeling kwam tot stand nadat ConsumentenClaim uitgebreid verweer had gevoerd bij het gerechtshof Amsterdam en op vrijwel alle punten door het hof in het gelijk werd gesteld.

In de oude regeling werd onderscheid gemaakt tussen ‘actieve’ en ‘niet-actieve claimanten’. In de nieuwe regeling is dit verschil vrijwel geheel komen te vervallen. Actieve claimanten krijgen nu alleen nog een extra vergoeding in verband met de kosten die zij aan hun belangenbehartiger moeten afdragen.

De verbeteringen op een rij:
  • Ageas heeft het totale schikkingsbedrag verhoogd met € 100 miljoen;
  • De basisvergoeding per aandeel is verhoogd en komt tot 25% hoger uit; het eerdere onderscheid tussen actieve en niet-actieve claimanten is komen te vervallen;
  • Voor de aanvullende vergoeding van € 0,50 per aandeel geldt dat het maximum is verhoogd van € 200 naar € 950; het onderscheid tussen de verschillende soorten claimanten is ook hier komen te vervallen;
  • Als u zich voor 31 december 2014 bij ons of bij een claimorganisatie die aan de regeling meedoet heeft aangesloten, krijgt u een aanvullende vergoeding van 25%.
Op 13 juli 2018 is het verbeterde voorstel door het gerechtshof Amsterdam algemeen verbindend verklaard. 

logo-fortis