Juridische informatie

Op 18 september 2015 kwam het nieuws naar buiten dat Volkswagen heeft gesjoemeld met de software van dieselmotoren. Dit was koersgevoelige informatie, waardoor de aandelen Volkswagen, Porsche en Audi (onderdelen van Volkswagen) omlaag schoten.

Uit diverse publicaties is inmiddels gebleken dat de leiding van Volkswagen al geruime tijd op de hoogte was van onderzoeken die door Amerikaanse overheidsinstanties waren ingesteld. Beleggers hadden hier direct van op de hoogte gesteld moeten worden, hetgeen Volkswagen niet heeft gedaan. Aan beleggers is hierdoor vitale informatie onthouden en is er sprake van misleiding.

Beleggers die op 18 september 2015 na het sluiten van de beurs aandelen in hun bezit hadden, moeten daarom worden gecompenseerd voor de schade die zij als gevolg van het sjoemelschandaal hebben geleden. Aangezien Volkswagen geen aansprakelijkheid wil erkennen, is een rechtsgang onvermijdelijk.

Collectieve procedure Duitsland

ConsumentenClaim is daarom op 8 september 2017 bij de rechtbank in Braunschweig een collectieve procedure gestart tegen Volkswagen. Deze procedure wordt gevoerd samen met diverse andere partijen die zich inzetten voor een compensatieregeling voor gedupeerde beleggers.