Compensatie servicekosten Airbnb

Vorder uw Airbnb servicekosten terug

Airbnb rekent kosten aan huurder en verhuurder en dat mag niet!

Meld u aan voor de collectieve actie en vorder uw servicekosten terug!

Heeft u in de afgelopen drie jaar een woning gehuurd via Airbnb? Dan heeft u onterecht servicekosten betaald. Wij vinden dat u deze servicekosten terug moet krijgen. Wilt u dat ook? Doe dan mee met de Airbnb-claim. Meld u gratis aan bij de Consumentenbond Claimservice, een samenwerkingsverband tussen Consumentenbond en ConsumentenClaim. U hoeft hiervoor geen lid van de Consumentenbond te zijn.


Aanmelden Airbnb-Claim >

Waarom zit Airbnb fout?

Airbnb brengt ten onrechte servicekosten in rekening aan zowel verhuurders als huurders van woningen. Daarmee handelt het verhuurplatform in strijd met de wet, zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam op 9 maart 2020. In de wet is geregeld dat een bemiddelaar niet aan zowel de huurder als ook aan de verhuurder een vergoeding mag vragen. Gebeurt dat toch, dan wordt de huurder wettelijk beschermd op grond van artikel 7:417 lid 4 BW. Uit deze uitspraak blijkt dat huurders recht hebben op terugbetaling van de servicekosten inclusief wettelijke rente.

 
airbnb-klein